www.leeloo.si
Nagradna igra DoberDan

Krovni pogoji uporabe storitve GETTYMOBILE (GETMO)

SPLOŠNE DOLOČBE

Pogoji uporabe storitev GETMO so pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki ga upravlja podjetje Leeloo d.o.o.. Sistem omogoča komunikacijo prek SMS sporočil in distribucijo vsebin prek SMS, MMS in WAP tehnologij (v nadaljevanju: storitve).

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve GETMO in navodili ponudnika poti.

Definicije :
Ponudnik storitve je po teh pogojih uporabe Leeloo d.o.o.,Grudnova ulica 1, 1000 Ljubljana, ki storitev ponuja in zanjo v celoti odgovarja.
Ponudnik poti za posredovanje SMS, MMS sporočil ter WAP vsebin (v nadaljevanju tudi operater) je družba Mobitel, d.d in Simobil d.d..
Uporabnik storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja z temi pogoji.
Uporaba servisov se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitve ponudnika na spletni strani ponudnika, na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili.
SMS sporočilo (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega omrežja.
MMS sporočila (Multimedia Messaging Service) je storitev mobilnega operaterja, ki prek mobilnega omrežja omogoča izmenjavo sporočil obogatenih z animacijami, besedilom, zvokom in sliko.
WAP (Wireless Aplication Protocol) je tehnologija, ki združuje internet in mobilne telekomunikacije. Omogoča povezavo v internet z mobilnim telefonom. Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavljen in podpira WAP protokol.
Vsebine so besedila, besede, črke, slike, zvoki in zvočni efekti, ki jih uporabnik prejme ali pošlje preko SMS, MMS storitve ali WAP tehnologije.
Vsebinski motivi so polifonične in monofonične melodije, zvoki in zvočni efekti, odzivniki, ozadja in ohranjevalniki zaslona, logotipi, razglednice, animacije ter druge slike, različne multimedijske vsebine, java ter ostale igre, programi in aplikacije za mobilne telefone, ki si jih uporabnik naloži v mobilni telefon in se uporabniku zaračunavajo premijsko.
Odhodna komunikacija je način komunikacije, izbran s strani uporabnika, ki določa način posredovanja zahteve po storitvi ponudnika. Operater odhodno komunikacijo uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku za posamezen način komuniciranja.
Dohodna komunikacija je način, s katerim ponudnik uporabniku posreduje odgovor ali informacijo. Operater nekatere storitve uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitve.

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel, d.d. (v nadaljevanju: Mobitelovi splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.

Opis storitve
Prodaja vsebin za mobilne telefone, informacij in aplikacij in posredovanje informacij na zahtevo.
V okviru vsebin so uporabnikom na voljo nakup ozadij, animiranih ozadij, melodij, video vsebin, iger, aplikacij, programov.

PRAVILA IN POGOJI UPORABE

Pravila in pogoji sodelovanja
V servisih lahko sodelujejo vsi naročniki Mobitel GSM/UMTS in Mobi uporabniki in Debitelovi naročniki (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon ustrezno tehnološko podpira izbrano storitev in katerim so storitve omogočene skladno s ponudbo operaterja.
Uporaba storitve se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo te Krovne pogoje in Posebne pogoje uporabe storitve, objavljene na spletni strani www. leeloo.si in www.gettymobile.si.
Pri uporabi storitev preko SMS sporočil mora uporabnik eksplicitno potrditi strinjanje s temi pogoji preko SMS sporočila. V kolikor se s pogoji ne strinja, mora obvezno takoj prekiniti nadaljnjo. sodelovanje Pri zahtevah preko WAPa se uporabniku pred uporabo plačljivih dogodkov, predhodno prikaže vmesna stran s ceno in opisom dogodka, ter pogoji uporabe storitve. Z nadaljevanjem na naslednjo stran uporabnik potrdi pogoje in pravila ponudnika.

Pogoji, opis in cene vsake storitve bodo vedno navedeni tudi v oglasnih sporočilih.

Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih pogojev poslovanja.
Zaposleni v Leeloo d.o.o. ali zaposleni v podjetjih, ki so ponudniki servisa preko sistema, ne smejo sodelovati v nagradnih igrah.

Pravila obnašanja
Nekateri servisi omogočajo uporabnikom medsebojno komuniciranje in objavljanje raznovrstnih vsebin v javnih medijih.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Uporabnik storitev se ob uporabi storitev zaveže, da:
• storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
• v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
• ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
• storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
• ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
• ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
• ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
• ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.
Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost in odgovornost
Za uporabo storitev ni starostnih omejitev, če ni drugače določeno v Posebnih pogojih ponudnika storitev.

Posebno opozorilo za odstop od pogodbe skladno s 43.č. členom ZVPot (v 15 dneh brez navedbe razloga in s pravico do vračila plačanega zneska). Ker vračilo prejetega SMS sporočila oziroma mobilne vsebine iz prejetega SMS sporočila ali vračilo prejetega komercialnega sporočila ni mogoče, te pogodbe sodijo med izjeme iz petega odstavka 43.č člena ZVPot in zato potrošnik nima pravice do odstopa v skladu s 43.č členom. Uporabnik lahko od storitve odstopi kadarkoli, vendar brez vračila plačanega zneska.

Trajanje storitve
Storitev poteka od 01.09.2007 do nadaljnjega.

Splošno o načinu delovanja portala Gettymobile:

1. na portalu www.gettymobile.si ali wap.gettymobile.si izberemo želeno vsebino. Naprimier.: Chokemy (java igro),
2. s klikom na izbrano vsebino se odpre podrobnejši prikaz vsebine in zraven koraki do nakupa. V prvi korak vnesemo telefonsko številko,
3. po vnosu telefonske št. v prvem koraku, prejmemo na mobilnik brezplačno SMS sporočilo z identifikacijsko kodo, s katero se preveri lastništvo številke (ali je res lastnik številke podal zahtevo)
4. po vpisu prejete kode v drugem koraku prejmemo, na mobilni aparat SMS s povezavo na željeno vsebino. V primeru nakupa java igre Chokemy prejemo: »Chokemy (java igra) iz Gettymobile.si. Sledi povezavi.« V sporočilu je naveden link do vsebine. (V drugem koraku pod poljem za vpis kode, so tudi podatki o ceni, naročnini na klub in prejemanju 6 vsebin tedensko, ter linku na pogoje uporabe storitve Gettymobile).
5. Z klikom na prejeto povezavo iz SMS sporočila pridemo na mobilni internet na stran wap.gettymobile.si na kateri je vsebina in pod sliko vsebine je gumb naloži katerega kliknemo in prenos vsebiine na telefon se začne. (Na tej wap strani, kjer je vsebina je navedeno tudi: »S klikom naloži se strinjam s pogoji uporabe na gettymobile.si, Leeloo d.o.o., Grudnova 1, 1000 Ljubljana, cena XY eur*. V primeru napake nam prosim sporočite na wap@gettymobile.si . )
6. Ko izberemo naloži, prejmemo še en sms v katerem so navedeni podatki o klubu Gettymobile, ceni, naročnini, naveden je tudi url, kjer so pogoji uporabe Gettymobile.

XY eur – cena je po ceniku vsebin, ki je naveden na www.gettymobile.si

Splošno o sodelovanju s poslano zahtevo za prenos vsebine preko sms sporočila

1. Pošljemo kodo za vsebino ki jo želimo naložiti na svoj telefon. Naprimer, da želimo naložiti java igro Hugo pošljemo kodo: HUGO
2. Prejmemo, na mobilni aparat SMS s povezavo na željeno vsebino. V primeru nakupa java igre Hugo: »Hugo (java igra) iz Gettymobile.si. Sledi povezavi.« V sporočilu je naveden link do vsebine. (V drugem koraku pod poljem za vpis kode, so tudi podatki o ceni, naročnini na klub in prejemanju 6 vsebin tedensko, ter linku na pogoje uporabe storitve Gettymobile).
3. Z klikom na prejeto povezavo iz SMS sporočila pridemo na mobilni internet na stran wap.gettymobile.si na kateri je vsebina in pod sliko vsebine je gumb naloži katerega kliknemo in prenos vsebiine na telefon se začne. (Na tej wap strani, kjer je vsebina je navedeno tudi: »S klikom naloži se strinjam s pogoji uporabe na gettymobile.si in leeloo.si, Leeloo d.o.o., Grudnova 1, 1000 Ljubljana, cena XY eur*. V primeru napake nam prosim sporočite na wap@gettymobile.si . )
4. Ko izberemo naloži, prejmemo še en sms v katerem so navedeni podatki o klubu Gettymobile, ceni, naročnini, naveden je tudi url, kjer so pogoji uporabe Gettymobile.

Splošno o glasovanju za glasbene nagrade Diamanti

1. Pošljemo kodo, ki predstavlja kandidata za katerega glasujemo pri glasbenih nagradah Diamanti. Naprimer pošljemo kodo A1 za skupino Dan D ali nominiramo favorita takoda pošljemo Rock Dan D. S tem smo poslali glas skupini Dan D.
2. Na mobilni aparat prejmemo SMS s povezavo na mobilni internet Z klikom na prejeto povezavo iz SMS sporočila pridemo na mobilni internet na stran wap.gettymobile.si na kateri so melodije hit glasbenih izvajalcev. Sami izberemo katero vsebino bomo naložili. (Na tej wap strani, kjer je vsebina, ki smo jo izbrali je navedeno tudi: »S klikom naloži se strinjam s pogoji uporabe na gettymobile.si in leeloo.si, Leeloo d.o.o., Grudnova 1, 1000 Ljubljana, cena 0 eur*. V primeru napake nam prosim sporočite na wap@gettymobile.si . )
3. Ko izberemo vsebino je pod sliko vsebine, ki smo jo izbrali gumb naloži katerega kliknemo in prenos vsebiine na telefon se začne. (Na tej wap strani, kjer je vsebina je navedeno tudi: »S klikom naloži se strinjam s pogoji uporabe na gettymobile.si in leeloo.si, Leeloo d.o.o., Grudnova 1, 1000 Ljubljana, cena 0 eur*. V primeru napake nam prosim sporočite na wap@gettymobile.si . )
4. Ko izberemo naloži, prejmemo še en sms v katerem so navedeni podatki o klubu Diamanti, ceni, naročnini, naveden je tudi url, kjer so pogoji uporabe Diamanti.

Mobilni klubi in naročene storitve
Uporabnik, ko potrdi pogoje uporabe Getmo se včlani v klub Gettymobile ali Diamanti odvisno v katero storitev vstopa.

Uporabnik je pred prijavo v klub natančno seznanjen s pravili in pogoji, ter posebej s pogoji periodičnega prejemanja sporočil in/ali vsebin.

Ponudnik uporabniku ob prvi uporabi storitve ali takrat, ko je uporabnika vključil na seznam prejemnikov periodičnih SMS ali MMS sporočil, pošlje SMS potrdilo.
SMS potrdilo je za uporabnika brezplačno sporočilo, ki ga ponudnik pošlje uporabniku in vključuje podatke o naročnini na klub Gettymobile, ceni, odjavi in url naslov kjer so pogoji uporabe. ,

Odjava

Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin tudi preko SMS sporočil.

a.) Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: »stop« na samostojno številko »6400«. Uporabnik se s tem odjavi od vseh obvestil iz mobilnega kluba na ponudnikovi Samostojni številki.

Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom: ”Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS ali MMS obvestil/sporočil/informacij/vsebin na številki »6400«. Leeloo d.o.o.”

Odjava bo izvedena v istem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

Sistemski ukazi

Info
Uporabnik pošlje: INFO na številko »6400« in prejme naslednjo informacijo:

Na »samostojni številki« ste prijavljeni na SMS ali MMS obvestila/sporočila/informacije/vsebine:
Gettymobile – odjava: Getty stop;
Diamanti – odjava: Diamanti stop
*…...
Leeloo d.o.o., Info: 040333878

*Opomba:
V kolikor število klubov in teksta presega možnost zapisa celotne informacije v eno SMS sporočilo, mora ponudnik uporabniku poslati dodatna SMS sporočila, da dokonča seznam prijav in odjav.

Pomoc

Uporabnik pošlje POMOC na »samostojno številko« in prejme naslednjo informacijo:

Ponudnik: Leeloo d.o.o.,Grudnova 1, 1000 Ljubljana
e-posta: info@gettymobile.si
Reklamacijska in kontaktna št: 040333878
Delavnik: 9h – 15h

Plačilo storitev

V sistemu so vsi servisi ponudnika storitev plačljivi. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.
Ponudnik poti obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu izkazana v skupini storitev "Storitve informativne in zabavne narave".
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Mobitel, d.d.
Cene za posamezne servise ponudnikov storitev najdete na spletnih straneh ponudnika ali na drugem javnem medijskem nosilcu. Spodnji cenik je splošen cenik storitev.

Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS uporabnika do storitve, se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.
Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa Gettymobile: naročniki Mobitel GSM/UMTS, Mobiuporabniki, Debitelovi naročniki. in naročniki Simobil.
Ime storitve: Gettymobile
Uporaba storitve: Periodična sporočila uporabnikom s z raznoraznimi informacijami
Opis dogodka: največkrat 5 krat mesečno Leeloo d.o.o. pošlje uporabnikom dostop do tedenskih vsebin, vsakič ko uporabik prejme dostop si lahko naloži 6 vsebin na svoj telefon brez dodatnega zaračunavanja.
Ime MT SMS dogodka, na izpisu pogovorov: Storitve informativne in zabavne narave (GETMO)
Cena v EUR z DDV za vsako posamično sporočilo: 1,99
Oblika zaračunavanja - transakcije: Komercialno zaračunljiva SMS sporočila v storitvi Gettymobile ali Diamanti na kratki številki 6400, ki so uporabniku poslana na njegov mobilni aparat, bo uporabniku z naročniškim razmerjem obračunal mobilni operater mesečno, uporabniku predplačniškega sistema pa bo znesek s predplačniškega računa trgan takoj.
Veljavnost cenika : Cene veljajo do dne objave novega cenika na spletni strani http://www.gettymobile.si/vrednost-vsebin ali www.leeloo.si.

Uporabnik pri uporabi plača tudi prenos podatkov za dostop do mobilnega interneta in prenosa vsebin po ceni mobilnega operaterja, kateri prenos zaračuna.

Mobilni SMS klub Gettymobile in Diamanti
S strinjanjem s splošnimi pogoji, bodo uporabniki avtomatsko vključeni v mobilni SMS klub ”GETTYMOBILE” ali DIAMANTI, kar pomeni, da bodo uporabniki te storitve prejeli največ 5(pet) krat mesečno plačljiv SMS (cena 1,99 EUR z DDV), s povezavo do Gettymobile ali Diamanti tedenskih vsebin na mobilnem internetu. Vsak sms prinaša 6 vsebin (melodij, java iger, ozadij, ki si jih uporabnik lahko poljubno izbere in naloži iz tedenskih vsebin Uporabniki, ki so člani kluba imajo tudi brezplačne servise za horoskop, recepti za cocktail, vici, trači, simboli sanj, ljubezenski nasveti. Vse naštete servise uporabniki, ki so člani kluba lahko brezplačno prebirajo na tedenskih vsebinah na mobilnem internetu. . Za odstop od pogodbe oz. odjavo iz kluba pošljite Getty stop ali diamanti stop na 6400. Pogodba sklenjena na daljavo (preko SMS sporočil) in je shranjena pri podjetju Leeloo d.o.o, Grudnova 1, 1000 Ljubljana v obliki podatkovnih zapisov. Dostop do pogodbe je možen na sedežu podjetja Leeloo d.o.o..


3. posredovani plačljivi SMS-i naslovniku:

i. posredovane informacije
ii. zahtevane informacije
iii. izbirne možnosti
iv. vprašanja
v. potrdila o prejetem glasu in rezultati
vi. potrdila o odgovorih in rezultatih

4. brezplačno posredovani SMS-i naslovniku (t. i. sistemska sporočila):

a. Pri potrditvi ali zavrnitvi splošnih pravil in pogojev
b. obvestilo o uspešno spremenjenih osebnih podatkih;
c. potrdilo o prijavi v sistem,
d. potrdilo o odjavi iz sistema,
e. potrdilo o prijavi na SMS listo;
f. potrdilo o odjavi na SMS listo;
g. ali če storitev ni na voljo.

Cenik plačljivih dogodkov na WAP-u (naročniki Mobitel GSM/UMTS/Mobiuporabniki / Debitelovi naročnik)
Tipe posameznih dogodkov, ki se prikazujejo na računu ter cene posameznih dogodkov za uporabnike najdete pod sms cenik storitev.

Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem pri storitvi uporabnik dovoli Leeloo d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za namen delovanja storitve v kateri uporabnik sodeluje. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval osebne podatke uporabnikov, ki z uporabo storitve dovoljujejo zbiranje, obdelovanje in hranjenje zbranih osebnih podatkov za namene izvedbe storitve in prejemanje SMS sporočil, in v nobenem primeru, razen za zakonsko zahtevanih izjem, zbranih podatkov ne bo posredoval tretji osebi.

Avtorske pravice

Ponudnik storitve ima urejene vse materialne avtorske pravice v zvezi z vsebinami, ki jih bo ponujal v okviru storitve Leeloo.

Splošni pogoji sodelovanja
Pogoj za uporabo je, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji. Šteje se, da s samim naročilom in potrditvijo pravil in pogojev storitve Leeloo uporabnik pristane na vse pogoje v zvezi s storitvijo.
Splošni pogoji storitve so objavljeni na spletni strani http://www.leeloo.si
SMS storitev lahko uporabljalo vsi uporabniki ne glede na njihovo starost.

Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:
a. sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv
b. ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
c. ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom
d. ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki,
e. ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, neznanja ali nespretnosti uporabnika.
f. ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih
g. ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Ponudnik poti zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju, kjer ni GSM/UMTS signala ali ima poln predal za SMS Sporočila), se ponudnik poti obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka ponudnik poti sporočilo zavrže. Četudi Sporočilo ne doseže uporabnika, ponudnik poti opravljeno storitev le-temu zaračuna.
V kolikor je bila storitev s strani ponudnika opravljena, ponudnik poti opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku Sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji ponudnika poti.

Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!
Ponudnik storitve uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Leeloo d.o.o., Vurnikova 2 , 1000 Ljubljana
Tel: 040333878
E-mail: info@leeloo.si

Delovni čas reševanja reklamacij: pon. - petka med 9h - 15h
URL kjer se storitev nahaja: www.leeloo.si

URL pogojev uporabe storitve: www.leeloo.si
URL cenika storitve: www.leeloo.si
www.gettymobile.si

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.
V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.
Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje mobilnega omrežja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku petnajst (15) dni od prejema računa.
Leeloo d.o.o. bo v reševanje ponudniku poti posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

Kršitve

Ponudnik sistema bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja.

Splošno

Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.
Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji.
Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala, ...).
Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, še posebej v primerih nedelovanja ponudnikovega dostopa do internet.

Ideal Design
Ideal Design   NoeNoe   E-igre   LeeLoo